لطفا کمی صبر کنید
سامانه اطلاع رسانی مرکز رشد فناوری گناباد - گفتگو با مدیر عامل شرکت کویر نوش گناباد

نظر خواهی


1) هادی کوهی
سلام آقای بهزادنیا، خداقوت ، پیش به سوی اهداف بزرگ .


نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
متن نظر :

Copyright © 2012 - Design and Powered by Pejvak Soft