لطفا کمی صبر کنید
سامانه اطلاع رسانی مرکز رشد فناوری گناباد - مدیر عامل شرکت نوین فناوران گناباد

نظر خواهی


1) احمد رحیمیان
جناب آقای احمدی فر امیدوارم در تمام مراحل زندگی پله های ترقی را با گامهایی محکم و استوار طی کنید. وشاهد موفقیت روز افزون جناب عالی باشیم.


نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
متن نظر :

Copyright © 2012 - Design and Powered by Pejvak Soft